1/14

ANTALYA KARMA KULLANIM PROJESİ

Antalya   |   2017   |   4 ha   |   190.000  m²   |   Mesa Mesken

TConcept ile birlikte geliştirilen proje, 480 daire, bir yarı açık kullanımlı alışveriş merkezi ve podyum kat ofislerinden meydana gelmektedir. Sürdürürülebilirlik kriterleri ve konut bloklarının manzaraya yöneliminin maksimize edilmesi he- deflenmiştir.